ОПИТНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВАКАНЦИОННИ ИМОТИ


УПРАВЛЕНИЕ НА АПАРТАМЕНТНИ КОМПЛЕКСИ, ВИЛНИ СЕЛИЩА И ХОТЕЛИ

Ние в "Риъл Икспириънс" ООД разбираме, че вашият ХОТЕЛ е най-голямата ви инвестиция и сме наясно, че поддържането на имота ви в отлично техническо и оперативно състояние, както и максимизирането на приходите от него са по-важни от всякога. Обещаваме ви значителни ползи от взаимното ни сътрудничество. 

Под УПРАВЛЕНИЕ нашият екип разбира извършването на следните задачи:

 • Да полага максимални усилия за подпомагане дейността на ваканционния комплекс или хотел, извличайки възможно най-голяма полза за собственика;
 • Да провежда корпоративен маркетинг, реклама, продажби и връзки с обществеността; да организира групи, събития и мероприятия; да извършва дейност по популяризиране на обекта; да предоставя резервационни услуги; да организира и контролира дейността на всеки отдел в хотелския комплекс;
 • Да наложи и следи за спазване на определена система за разплащания;
 • Да контролира събирането на всички дължими суми от клиенти, гости, собственици на апартаменти;
 • Набор,подбор и управление на човешките ресурси;
 • Да организира от името на фирмата-собственик заплащане на режийни разходи, заявка и доставка на хигиенни препарати, хотелски консумативи и др., събирането, изхвърлянето и извозването на отпадъците; борбата с вредители, охраната на обекта, както и други подобни услуги, които се извършват в процеса на работа;
 • Да закупува от името на фирмата-собственик на хотела и да заплаща от сметката на хотела всички продукти, храни, напитки, консумативи, материали, оборудване, и др. подобни, необходими за безпроблемното протичане на работния процес в хотела, както и да влиза в договорни отношения с определени доставчици от името на фирмата –собственик;
 • Да поддържа чистотата на общите площи и зони за отдих във ваканционния комплекс и да следи за правилното му стопанисване и изрядното му техническо състояние; 
 • Да извършва текущи ремонти и да отстранява дребни или по-сериозни повреди ;
 • Да калкулира и определя цените на стаите, на храните и напитките, както и цените на всички допълнителни услуги;  да въвежда промоции, съставя специални оферти и да сключва договори с Туроператори;
 • Да способства периодичното отчитане на дейността и да осведомява собственика за текущото състояние на обекта и паричния поток;
 • Да способства периодичните срещи на собственика с главния мениджмънт във връзка с разглеждане на планове и спецификации за изменения на хотелските разрешителни; помощ и съвет за промяна, подмяна на обзавеждане и оборудване; елиминиране на основни оперативни проблеми и като цяло подобряване обслужването и оптимизира хотелските операции;
 • Да провеждa периодичен контрол върху изрядността на цялата документация, късаеща  държавните власти и различните институции,  и при откриване на нередности да предприема мерки за отстраняването им. 
         При проявен интерес ще се радваме да обсъдим различни аспекти на сътрудничество. Всички права запазени @ Риъл Икспириънс ООД 2013 - 2017